Zgromadzenie Redemptorystów powstało 9 listopada 1732 roku w Italii. Założycielem był syn neapolitańskiego arystokraty, Alfons Maria Liguori. Celem Zgromadzenia stało się głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu najbardziej opuszczonym i ubogim.

Papieską aprobatę redemptoryści otrzymali w 1749 roku. Zakon szybko się rozrastał. Do Warszawy dotarł dzięki św. Klemensowi Hofbauerowi, który w 1787 roku założył tam placówkę. Redemptoryści znani byli wtedy pod nazwą Benonitów. Jednak w roku 1808 Napoleon wypędził ich z Królestwa Kongresowego. 

Trzecia próba osadzenia redemptorystów na ziemiach polskich w końcu się powiodła. Sługa Boży Bernard Łubieński w roku 1883 założył placówkę w Mościcach koło Przemyśla. Tamtejszy Klasztor stał się bazą Zgromadzenia. Tam, w roku 1895, powstało małe seminarium duchowne. W 1899 roku utworzono polski nowicjat, a w 1903 roku własne seminarium. Warszawska Prowincja Redemptorystów powstała w 1909 roku. 

Więcej na temat redemptorystów na redemptor.pl

/redemptoryści

herb zgromadzenia redemptorystów,

sanktuarium MBNP w Bostonie MA