Tirocinium Pastoralne stanowi jeden z etapów formacji ciągłej redemptorystów w Prowincji Warszawskiej i jest bezpośrednim przygotowaniem do zaangażowania w apostolat misyjny.

Formacja w tirocinium obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do podjęcia działalności misyjnej: m.in. wprowadzenie w koncepcję misji redemptorystów w Polsce, w problematykę współczesnego Kościoła oraz świata, a także w zagadnienia związane z komunikacją słowną.

Współbracia przygotowujący się do pracy misyjno-rekolekcyjnej, oprócz ćwiczeń z zakresu praktyki kaznodziejskiej, mają także możliwość udziału w pracy misyjnej pod kierunkiem doświadczonych misjonarzy.

Formacja w ramach tirocinium zawiera także momenty zmierzające do pogłębienia duchowości przygotowujących się do działalności misyjnej ze szczególnym podkreśleniem formacji pod kątem specyfiki duchowości misyjnej św. Alfonsa.

Aktualnym dyrektorem Tirocinium jest o. dr Andrzej Makowski C.Ss.R

św. Alfons Liguori

/tirocinium